sultan vahdettin

  1. Dabatay

    Son Osmanlı Padişahı Kimdir?

    VI. Mehmet diğer adı ile Sultan Vahdettin 14 Ocak 1861'de doğmuştur. Otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır aynı zamanda yüz on beşinci İslâm halifesidir. Sultan Abdülmecit' in son oğludur. 4 Temmuz 1918' de-ağabeyi Sultan Reşat'ın ölümünden sonra tahta geçmiştir. Tahta çıktıktan kısa bir...