ambulans

  1. Dabatay

    Acil Durumda Kalp Masajını Herkes Yapabilir mi?

    Acil durumlarda hastanın solunumu ve kalbi durmuşsa doğru kalp masajı yapılarak hasta hayata döndürülebilir. Fakat kalp masajını yapacak kişilerin ilk yardım eğitimini almış olması gerekir. Genelde ilk yardım eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Eğitim süreci 8 saattir ve...